Skip to main content
Job

Installasjonsplanlegger

Info

Location:
Bergen, Norway
Apply by:
August 2, 2024
Position type:
Permanent
Employment type:
Full Time
Job category:
Functional
Job ID #:
20564

Join us in solving global energy challenges for future generations.

Vi styrker vårt planleggingsteam i Bergen!

Aker Solutions' Life Cycle-segment fokuserer på gjennomføring av modifikasjoner og vedlikehold som forbedrer driften og forlenger levetiden til energianlegg på land og offshore. Segmentet er også ansvarlig for elektrifiseringsprosjekter på eksisterende anlegg samt offshore vedlikehold for fornybarsektoren.

I sentrum av alle våre prosjekter er Planleggeren, og for å lykkes med våre ambisiøse mål har vi et langsiktig mål om å styrke våre planleggingskapasiteter i Bergen. Vi ønsker flere dedikerte og engasjerte Installasjonsplanleggere  som vil bli med oss og utgjøre en forskjell.

What will you be doing?

Som installasjonsplanlegger jobber du tett sammen med andre planleggere og med kundene våre. Du har tett dialog med prosjektorganisasjonen, metodegruppen og offshore. Du deltar aktivt i møter med offshore for å bygge korrekt plan, oppdatere pågående planer samt sluttføre jobbene.

I arbeidshverdagen brukes planleggingsverktøyet Safran, og kunden sin SAP der vi planlegger nye jobber samt vedlikeholder pågående jobber.

We think you should have:

Vi ønsker å jobbe sammen med deg som har erfaring fra offshore og fra innstallasjonsarbeid.

Du har erfaring med prosjektgjennomføring og skjønner samspillet mellom ulike disipliner og forståelse for leveransene i et prosjekt.

Det aller viktigste er at du er proaktiv og nysgjerrig, samt er komfortabel med å stille spørsmål og etterspørre informasjon.

Er du i tillegg god på IT og god på å kommunisere så vil du passe godt som innstallasjonsplanlegger hos oss.

More reasons to work with us:

 Flere grunner til å jobbe med oss:

  • Profesjonell utvikling og utmerkede karrieremuligheter med sjansen til å jobbe på et bredt spekter av prosjekter, alt fra olje og gass til fornybar energi (karbonfangst, hydrogen og havvind) til akvakultur
  • En sunn balanse mellom arbeid og fritid med fleksible arbeidsforhold gjennom de ulike fasene av livet
  • Konkurransedyktig lønn og fordeler med utmerkede pensjons- og forsikringsordninger samt private helsetjenester levert av Aker Care
  • Tilgang til velferdsklubb med gratis treningsfasiliteter, sportsutstyr til leie og hytter til leie på fjellet og ved sjøen
  • Mulighet til å jobbe eksternt/hjemmefra 1-3 dager per uke

Interessert? Kontakt oss.

Hvis dette virker spennende, håper vi du vil søke via linken.

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt:

Anders Fjærestad, Recruiter, NES Advantage Solutions, Andersfjaerestad@nesadvantage.com

NES Advantage Solutions er Aker Solutions’ rekrutteringspartner.

Vi bruker Semac bakgrunnsjekk ved ansettelse.

Mangfold Likestilling og Inkludering

Vårt mål er å gjøre Aker Solutions til et sted hvor alle kan prestere på sitt beste ved å skape muligheter for alle. Vi ser mangfold som en kilde til kreativitet, innovasjon og en nøkkelkonkurransefordel. Mangfold inkluderer ikke bare kjønn, etnisitet eller alder, men også funksjonshemninger, religion, seksuell orientering og mange andre deler av ens identitet. Vi ønsker din søknad velkommen uansett hvem du er eller hvor du kommer fra, og oppfordrer deg til å gi beskjed hvis du trenger noen støttende tilpasninger gjennom rekrutteringsprosessen

Dette er Aker Solutions

Hos Aker Solutions er vi forpliktet til å hjelpe energibransjen og samfunnet med å #PowerTheChange mot en lavkarbonfremtid.

Vi er forandringsskapere og problemløsere med mer enn 180 års erfaring. Våre ambisjoner er høye. Innen 2030 skal fornybar energi og lavkarbonløsninger for olje og gass utgjøre to tredjedeler av vår virksomhet.

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Vi muliggjør lavkarbonproduksjon av olje og gass og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidige energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring akselererer vi overgangen til bærekraftig energiproduksjon. Aker Solutions sysselsetter omtrent 11 000 mennesker i mer enn 15 land.

Interested? Contact us.

Hvis dette virker spennende, håper vi du vil søke via linken.

For spørsmål om stillingen, vennligst kontakt:

Anders Fjærestad, Recruiter, NES Advantage Solutions, Andersfjaerestad@nesadvantage.com

NES Advantage Solutions er Aker Solutions’ rekrutteringspartner.

Vi bruker Semac bakgrunnsjekk ved ansettelse.

Diversity, Equity and Inclusion

Our goal is to make Aker Solutions a place where everyone can perform at their best by creating opportunities for all. We see diversity as a source of creativity, innovation, and as a key competitive advantage. Diversity includes not only gender, ethnicity, or age but also disabilities, religion, sexual orientation, and many other parts of one’s identity. We welcome your application no matter who you are or where you come from and encourage you to let us know if you need any supportive adjustments throughout the recruitment process. 

This is Aker Solutions

Aker Solutions delivers integrated solutions, products and services to the global energy industry. We enable low-carbon oil and gas production and develop renewable solutions to meet future energy needs. By combining innovative digital solutions and predictable project execution we accelerate the transition to sustainable energy production. Aker Solutions employs approximately 11,000 people in more than 15 countries.