Skattepakke og fusjon gir ringvirkninger i Norge

Våren 2020 var norsk leverandørindustri i en alvorlig krise da COVID-19 og sterkt fallende oljepris gjorde det vanskeligere å sanksjonere nye prosjekter. Aker Solutions responderte med å kutte kostnader som innebar nødvendige nedbemanninger.

Med dette som bakteppe ble et bredt flertall på Stortinget enige om midlertidig regulering av skatteregimet på norsk sokkel for å stimulere til økt aktivitet i industrien. Tiltakspakken ga umiddelbar effekt og flere operatører fortsatte modningen av planlagte prosjekter.

Aker BPs Hod-prosjekt i Valhallområdet er et av de første prosjektene som blir realisert som et direkte resultat av de midlertidige skatteendringene. Dette prosjektet kan gi arbeid til Sandnessjøen blant annet i form av pre-fabrikasjonsarbeid knyttet til trappetårn og dekksforlengelse.

Equinor har fortsatt modningen av flere prosjekter, som Askeladd Vest og Breidablikk. Aker Solutions har inngått intensjonsavtaler med Equinor for begge prosjektene og planlegger leveranse av til sammen tre av havbunnsrammene fra Sandnessjøen. Manifoldene og to havbunnsrammer vil bli bygget i Egersund. Intensjonsavtalene forutsetter investeringsbeslutning for Askeladd Vest og investeringsbeslutning samt myndighetenes godkjenning av plan for utbygging og drift for Breidablikk.

Service-basen på Ågotnes vil også få betydelig arbeid med mobilisering av utstyr og installasjonsstøtte knyttet til Askeladd Vest og Breidablikk.

Alle tre prosjektene venter på endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten.

- Vi er fornøyd med at den midlertidige insentivpakken bringer flere prosjekter til sanksjonering i vårt hjemmemarked, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions. - Leverandørindustrien er fortsatt i en utfordrende situasjon. Vi jobber hardt for å styrke konkurransekraften vår og sikre oss en andel av disse nye prosjektene, som igjen vil kunne føre til sysselsetting på våre lokasjoner i løpet av de neste årene.

Subscribe to News

Get the latest news, press releases and stock exchange notifications from Aker Solutions.

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any e-mail you receive from us. We will then delete your e-mail address from our register.