Aker Solutions reposisjonerer MMO-virksomheten i Norge

Selskapet strømlinjeformer den norske MMO-virksomheten til én regional enhet, fra tidligere fire, noe som vil ha innvirkning på ledelse og øvrige ansatte fra Tromsø til Stavanger.

Avhengig av fremtidig aktivitetsnivå vil tilpasningene kunne berøre inntil 900 faste stillinger ved fasiliteter i Stavanger, Bergen, Kristiansund, Trondheim, Tromsø og Sandnessjøen, i tillegg til offshore. Kapasitetsjusteringene vil skje gjennom naturlig avgang, omplasseringer av ansatte til andre deler av selskapet og oppsigelser.

Det vil bli satt i gang en prosess for å gjennomføre rundt halvparten av reduksjonene umiddelbart. Gjenstående tilpasninger vil avhenge av arbeidsmengde i løpet av året. Selskapet har siden 2014 redusert kapasiteten i sin norske MMO-virksomhet med rundt 1 300 faste og midlertidige stillinger for å tilpasse seg en nedgang i markedet.

- Tiltakene er smertefulle, men nødvendige for å styrke vår konkurranseevne og det langsiktige potensialet til den norske MMO-virksomheten, som har vært påvirket av en betydelig nedgang i aktivtetsnivået i det norske offshoremarkedet, sier Luis Araujo, konsernsjef i Aker Solutions.

En mer strømlinjeformet virksomhet vil gi slankere prosesser og styrke den totale driften. Den vil bygge videre på selskapets kjernevirksomhet i MMO-området, spesielt innen mer komplekse modifikasjonsprosjekter.

- Vi ser store muligheter foran oss i modifikasjonssegmentet, hvor vår erfaring og kunnskap er av ypperste klasse, sier Per Harald Kongelf, leder for Aker Solutions i Norge.

Siden 2014 har det vært en betydelig nedgang i investeringene i det norske olje- og gassmarkedet. Aker Solutions forventer at utfordringene i MMO-markedet i Norge vil vedvare i 2016. Arbeidsvolumene vil også påvirkes av at selskapets viktigste rammeavtale for vedlikehold og modifikasjoner med Statoil utløper i første halvdel av året.

Som en følge av dette vil prefabrikasjonsanlegget i Sandnessjøen bli midlertidig stengt i om lag tre år. MMO-virksomheten i Tromsø vil også avsluttes, mens enkelte ansatte i denne strategisk viktige byen i nord sannsynligvis fortsetter i jobb på lokasjonen som en del av selskapets arktiske satsing. Disse vil slutte seg til Aker Solutions' Engineering- og Front End Spektrum-team.

- Markedsforholdene er utfordrende, men jeg er overbevist om at de grepene vi nå tar for å strømlinjeforme driften, redusere kostnader og fokusere på våre viktigste styrker vil forsterke vår posisjon i MMO. Dette gjelder også internasjonalt, hvor vi har vunnet oppdrag og utvidet vår virksomhet i land som Canada, Storbritannia og Brunei, sier Araujo.

Aker Solutions er en global leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapets ingeniørkompetanse, design og teknologi tar feltene fra funn til produksjon og bidrar til å optimalisere feltets utvinningsgrad. Aker Solutions har rundt 16 000 ansatte i omtrent 20 land. Om lag 5 000 ansatte er i MMO-området, hvorav rundt 3 600 i Norge.

SLUTT

Merknad til pressen: Per Harald Kongelf, leder for Aker Solutions virksomhet i Norge, vil være tilgjengelig for media kl. 12.00 i dag på selskapets hovedkontor på Fornebu (Snarøyveien 36).

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se www.akersolutions.com

Subscribe to News

Get the latest news, press releases and stock exchange notifications from Aker Solutions.

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any e-mail you receive from us. We will then delete your e-mail address from our register.