Aker Solutions strømlinjeformer subsea-virksomheten i Norge

Selskapet strømlinjeformer subsea-organisasjonen sin for å forenkle prosesser og støtte den totale driften. Dette vil påvirke ledelse og øvrige ansatte i Norge.

Så mange som 600 faste stillinger ved lokasjonene på Fornebu, Moss, Tranby og Ågotnes i Norge kan bli berørt. Reduksjonene i arbeidsstokken vil skje gjennom naturlig avgang og oppsigelser.

– Dette er tøffe, men nødvendige tiltak for å styrke konkurransekraften til subsea-virksomheten vår i en utfordrende tid for industrien,” sier Per Harald Kongelf, leder for Aker Solutions i Norge.

Aker Solutions restrukturerer den globale subsea-virksomheten for å styrke satsingen på bedriftens verdensledende subsea-teknologi og produkter. Samtidig vokser selskapet i viktige internasjonale markeder. En tredjedel av selskapets ordrereserve på 40 milliarder kroner var knyttet til subsea-arbeid i Vest-Afrika ved utgangen av 2015.

– Vi bygger på styrkene våre innenfor dette forretningsområdet. Kompetansen, teknologien og de sterke kunderelasjonene våre setter oss i en god posisjon for å gripe muligheter når markedet bedrer seg, sier Alan Brunnen, leder for Aker Solutions globale Subsea-virksomhet.

Selskapet reduserte kapasiteten i sin globale subsea-virksomhet med om lag 1000 faste stillinger i 2015. Mer enn halvparten av tilpasningene var i Norge.

Aker Solutions har rundt 15000 fast ansatte i omtrent 20 land. Rundt 7000 ansatte jobber innenfor subsea-området. Av disse er om lag 2500 i Norge, mens resten er i land som Brasil, Angola, Malaysia, USA og Storbritannia.

SLUTT