Aker Solutions tar nye grep i MMO for å øke konkurransekraften

Dette innebærer en midlertidig lønnsreduksjon for norske MMO-ansatte, med virkning fra 1. mars. For seniorledelsen betyr dette en nedjustering i lønn på 10 prosent, mens øvrige ansatte vil se reduksjoner på 5 prosent. Tilpasningene vil bli evaluert etter 12 måneder.

– Vi snur hver stein i arbeidet med å sikre en bærekraftig fremtid for virksomheten, sier Per Harald Kongelf, leder for Aker Solutions i Norge. – En midlertidig lønnsreduksjon er ett av flere nødvendige tiltak for å sikre vår konkurransekraft og styrke vår evne til å vinne mer arbeid i et marked med store utfordringer.

Den norske MMO-virksomheten er i en prosess for å bli mer strømlinjeformet, og bemanningen blir redusert i Norge som følge av den tøffe markedssituasjonen. Dette kan, som tidligere annonsert, innebære at inntil 900 faste stillinger vil måtte bli fjernet med mindre selskapet sikrer mer MMO-arbeid offshore Norge.

– Grepene som tas er nødvendige for at vi skal fortsette å være konkurransedyktige og sikre arbeidsplasser, sier leder for MMO, Knut Sandvik. – Fagforeningene har gitt sin støtte til tiltakene.

En mer strømlinjeformet virksomhet vil gi slankere prosesser og styrke den totale driften. Den vil bygge videre på selskapets kjernevirksomhet i MMO-området, spesielt innen mer komplekse modifikasjonsprosjekter.

SLUTT

Subscribe to News

Get the latest news, press releases and stock exchange notifications from Aker Solutions.

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any e-mail you receive from us. We will then delete your e-mail address from our register.