Aker Solutions Welcomes Industry Measures

Aker BP's Hod development in the Valhall area is the first project to be realized as a direct result of the temporary tax changes. The project is expected to generate orders worth around NOK 300 million for Aker Solutions in 2020.

"We are very pleased to see that the new government incentive package will bring several projects to sanctioning in our home market," said Luis Araujo, chief executive officer of Aker Solutions. "We look forward to landing our fair share of these new projects that can secure employment at our locations over the next few years."

Aker Solutions provides engineering services in projects in both the front-end and execution phases of developments. Therefore, new assignments will have immediate effect, and help ensure that valuable resources are maintained in the company.

"Our engineering expertise is among our competitive advantages in international markets, when they reopen, as well as in the development of renewable energy and low-carbon solutions. A strong engineering organization and execution muscle are among the prerequisites for delivering on our 20/25/30 strategy and helping to realize the energy transition," said Araujo.

Aker Solutions aims to generate 20 percent of revenue from renewables including offshore wind, and 25 percent from low-carbon solutions such as carbon capture and electrification by 2030. The large project volumes in some of these segments are still some years ahead, and oil and gas projects are thus particularly important for keeping employment up for the next few years.

ENDS


Aker Solutions ønsker industritiltak velkommen

Aker Solutions ønsker velkommen de midlertidige tiltakene for industrien, som vil bidra til å sikre økt aktivitet på norsk sokkel i en kritisk periode for leverandørindustrien.

Aker BPs Hod-prosjekt i Valhallområdet er det første prosjektet som vil bli realisert som et direkte resultat av de midlertidige skatteendringene. Prosjektet antas å gi ordre til en verdi på omkring 300 millioner kroner for Aker Solutions i 2020.

- Vi er fornøyd med å se at den nye insentivpakken kan bringe flere prosjekter til sanksjonering i vårt hjemmemarkedet, sier Luis Araujo, konsernsjef i Aker Solutions. - Vi ser frem til å sikre oss en andel av disse nye prosjektene, som igjen vil føre til sysselsetting på våre lokasjoner i løpet av de neste årene.

Aker Solutions bidrar med ingeniørtjenester i prosjekter både i forstudier og i gjennomføringen av utbygginger, så nye oppdrag vil ha umiddelbar effekt, og bidra til at verdifulle ressurser ikke går tapt.

- Denne kompetansen er blant våre konkurransefortrinn i internasjonale markeder, når disse gjenåpner, og i utviklingen av fornybar energi og lavkarbonløsninger. En sterk ingeniørorganisasjon og en topptrimmet gjennomføringsmuskel er et av premissene for å kunne levere på vår 20/25/30-strategi, og bidra til å realisere det grønne skiftet, sier Araujo.

Aker Solutions har som mål å generere 20 prosent av omsetningen fra fornybar industri som havvind, og 25 prosent fra lavkarbonløsninger som karbonfangst og elektrifisering, innen 2030. De store volumene i noen av disse segmentene ligger fortsatt noen år frem i tid, og utbygginger innen olje og gass er dermed særdeles viktige for å holde sysselsettingen oppe de nærmeste årene.

SLUTT

Fredrik Berge

Fredrik Berge

Head of Investor Relations

T
+47 45 03 20 90
E
Send message

Based in Fornebu, Norway

Local time: 01:53 CEST

Subscribe to News

Get the latest news, press releases and stock exchange notifications from Aker Solutions.

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any e-mail you receive from us. We will then delete your e-mail address from our register.