Gas Incident at Aker Solutions’ Yard in Stord, Norway

At this stage, there are only moderate injuries. In total, 12 personnel have been checked by the company health center. One of these has been directed to the local hospital. The public emergency services and the Norwegian Labour Inspection Authority have been notified of the incident. The police is investigating the site, and there will also be an internal investigation process.


Gasshendelse på Stord

Det har i formiddag vært en hendelse ved Aker Solutions’ verft på Stord etter at gass ble antent i en kulvert inne på verftsområdet. Alt personell er gjort rede for og situasjonen er under kontroll. Foreløpig kun lettere skader. Totalt 12 personer har vært innom bedriftshelsetjenesten for sjekk. Av dem er det én person som er henvist videre til daglegevakt.

Hendelsen er varslet til offentlige nødetater og Arbeidstilsynet. Politiet er på stedet og foretar undersøkelser. Det vil i tillegg bli gjennomført en intern gransking.