Skip to main content

Aker Solutions sikrer flere store kontrakter med Aker BP – rekordhøy ordreinngang

Bilde: Aker BP

Etter at Aker BP og deres partnere har innlevert plan for utbygging og drift (PUD) i dag har Aker Solutions og alliansepartnere i dag signert kontrakter for feltutviklingsprosjektene Yggdrasil (tidl. NOAKA), Valhall PWP-Fenris og Skarv satellitt. For Aker Solutions vil kontraktene samlet representere nærmere NOK 50 milliarder kroner i ordreinngang i fjerde kvartal 2022, hvilket er selskapets høyeste kvartalsvise ordreinngang noen gang. For Aker Solutions er kontraktene forventet å skape rundt 50 000 årsverk inkludert ringvirkninger for underleverandører og andre.  

– Denne rekordstore ordreinngangen vil sikre høyt aktivitetsnivå og forutsigbarhet for alle Aker Solutions lokasjoner i Norge og ved mange av våre internasjonale lokasjoner i flere år fremover, i tråd med myndighetenes midlertidige insentivprogram. Dette demonstrer at vi leverer på vår strategi og vekst-målsetning. Arbeidet med disse prosjektene gir oss muligheten til å også fortsette utviklingen innen fornybart, med investeringer i folk, digitalisering, verftsfasiliteter og prosjektgjennomføring, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

– Samlet representerer oppdragene den største verdien av kontraktstildelinger i ett enkelt kvartal i Aker Solutions historie. Det demonstrerer vår solide erfaring, kompetanse og evne til å levere store og kompliserte prosjekter. Det er også et vitnesbyrd om suksessen til vår velprøvde alliansemodell. Gjennom alliansemodellen skaper vi vinn-vinn-situasjoner og en best mulig samhandling og ressursutnyttelse i prosjektfasen. Det vil i tillegg være samarbeid med andre nøkkel-leverandører, som Worley Rosenberg i Stavanger, Leirvik AS på Stord og AS Nymo i Arendal, sier Digre.

Prosjektene vil bli gjennomført gjennom Aker BPs suksessrike alliansemodeller: Fixed Facilities Alliansen, Modification Alliansen og Subsea Alliansen, hvor Aker Solutions jobber sammen med partnere Aker BP, Subsea 7, Siemens Energy og ABB Norge. Et nøkkelelement i alliansemodellen er å sikre en betydelig andel lokale leveranser i prosjektene. Å skape aktivitet for den norske leverandørindustrien var også en viktig forutsetning for det midlertidige insentivprogrammet som ble vedtatt av norske myndigheter. Dagens tildeling er en utvetydig respons på de forventningene, og vil medføre svært store ringvirkninger for norsk industri, både direkte til verft og til ingeniørkontorer og lokasjoner på en rekke steder i Norge, men også til et mangfold av underleverandører og servicetilbydere.

For å sikre prosjektgjennomføringen, og samtidig forberede økt aktivitet på fremtidige fornybarprosjekter, vil Aker Solutions fortsette å investere i ansatte, digitalisering, verftfasiliteter og kapabiliteter for prosjektgjennomføring. Hoveddelen av kommende investeringer vil være på selskapets norske verft, for å oppgradere fasilitetene og forberede fremtidig aktivitet. På Aker Solutions verft i Verdal, vil selskapet investere i en robotisert og automatisert produksjonslinje for å sikre gjennomføring og fremdrift av disse viktige prosjektene gjennom forbedret produktivitet og HSSE.

Aker Solutions vil gjennom disse prosjektene også fortsette å styrke satsingen på digitalisering. Som en del av gjennomføringen av Yggdrasil (tidligere NOAKA), vil digitaliseringssamarbeidet mellom Aker BP, Aker Solutions, Cognite og Aize fortsette. Digitaliseringsprogrammet utvikler en løsning for Yggdrasil-området for å forbedre feltutviklingen og offshore drift, med mål om å skape neste generasjons feltutviklingsmodell.