Aker Solutions: Solide resultater og rekordhøy ordrereserve

Finansielle nøkkeltall for 4. kvartal
(eksklusiv spesielle poster) 

 • Omsetning: 12,5 milliarder kroner 
 • EDITDA: 999 millioner kroner 
 • EBITDA margin: 8,0%  
 • Resultat per aksje: 1,10 kroner 
 • Netto kontantbeholdning: 5,1 milliarder kroner  
 • Ordreinngang: 59,3 milliarder kroner (4,8 «book-to-bill ratio»)
 • Ordrereserve: 97,3 milliarder kroner 

Finansielle nøkkeltall for 2022
(eksklusiv spesielle poster) 

 • Omsetning: 41,4 milliarder kroner 
 • EDITDA: 3.022 millioner kroner 
 • EBITDA margin: 7,3%  
 • Resultat per aksje: kr 2,53 
 • Ordreinngang: 88,2 milliarder kroner (2,1 «book-to-bill ratio»)
 • Ordrereserve: 97,3 milliarder kroner 
 • Styret foreslår et utbytte på 1,00 krone per aksje for 2022 (40 prosent av nettoresultatet)  

—Jeg er tilfreds med at vi leverer solide finansielle og operasjonelle resultater for fjerde kvartal 2022. Jeg er også svært fornøyd med våre prestasjoner for 2022 totalt sett. Vi lykkes på mange områder, vi leverer betydelig omsetningsvekst, økt lønnsomhet og rekordhøy ordreinngang. Jeg er spesielt stolt av våre ansatte som gjør disse resultatene mulig, sier konsernsjef Kjetel Digre. 

—Samlet sett er jeg fornøyd med at vi i 2022 leverte nok et år med økt aksjonæravkastning. Aksjekursen økte med 60 prosent i løpet av året og styret har foreslått et økt utbytte til våre aksjonærer. Fremover ser vi økt markedsaktivitet og det er positive utsikter for både bransjen og for oss. Aker Solutions er i en utmerket posisjon for å utnytte mulighetene som ligger foran oss, fortsetter Digre.  

Nøkkeltall

Omsetningen i fjerde kvartal økte til 12,5 milliarder kroner fra 8,7 milliarder kroner et år tidligere.  

EBITDA eksklusiv spesielle poster økte til 999 millioner kroner eller 8,0 prosent, opp fra 593 millioner kroner eller 6,8 prosent året før. Aker Solutions avsluttet året med en netto kontantposisjon på 5,1 milliarder kroner, eksklusiv leieforpliktelser, opp fra 2,2 milliarder kroner ved utgangen av 2021, drevet av økte marginer og forbedret arbeidskapital. Selskapets finansielle stilling er solid. 

Aker Solutions hadde i fjerde kvartal en rekordhøy ordreinngang på 59,3 milliarder kroner, som representerer en «book-to-bill ratio» på 4,8 for perioden. For hele året 2022 leverte selskapet en ordreinngang på 88,2 milliarder kroner Dette økte ordrereserven til et rekordnivå på 97,3 milliarder kroner. Omtrent 60% av ordrereserven er knyttet til aktivitetspakken de norske myndigheter introduserte i 2020.  

Subsea joint venture-transaksjonen som ble kunngjort i tredje kvartal 2022 utvikler seg som planlagt. Transaksjonen forventes fortsatt å bli gjennomført i løpet av andre halvår 2023, forbeholdt regulatoriske godkjenninger. 
 
I løpet av 2022 har selskapet rekruttert rundt 3000 nye dyktige medarbeidere globalt. 

Utbytte 

Med bakgrunn i den solide finansielle posisjonen og positive utsikter har styret foreslått et utbytte på 1,00 krone per aksje for utbetaling i 2023, for regnskapsåret 2022. Dette tilsvarer 40 prosent av nettoresultatet for 2022. Dette er en betydelig økning fra 0,20 kroner per aksje for 2021, eller 30 prosent av nettoresultatet.

Mer om fremtidsutsiktene

De overordnede fremtidsutsiktene fortsetter å se positive ut, og selskapet ser økte markedsmuligheter. Energisikkerhet står fortsatt høyt på agendaen, særlig i Europa. Det er anslått en betydelig økning i investeringer for leting og produksjon internasjonalt, og det forventes at kundene vedtar enda flere prosjekter fremover. Aker Solutions vil fortsette å være selektive i vår tilnærming til anbud, og årvåken med hensyn til egen kapasitet. Selskapet er godt posisjonert for å kunne utnytte forventet markedsvekst på kort sikt, samt for de langsiktige og mer strukturelle endringene i energimarkedet.  

Basert på store nylige kontrakter har Aker Solutions sikret et godt aktivitetsnivået fremover, og vi vil opprettholde et sterkt fokus på å levere solid og forutsigbar prosjektgjennomføring.   

Aker Solutions leverer en sterk omsetningsvekst på 41 prosent i 2022. Basert på eksisterende ordrereserve og pågående prosjekter forventer selskapet at omsetningen for året 2023 vil øke med rundt 15 prosent.  

SLUTT

Mediekontakt:
Torbjørn Andersen, mob: +47 928 85 542, e-post: torbjorn.andersen@akersolutions.com

Investorkontakt:
Preben Ørbeck, mob: +47 470 10 611, email: preben.orbeck@akersolutions.com

Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Vi muliggjør lavkarbon olje- og gassproduksjon, og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidens energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring, akselererer vi overgangen til en bærekraftig energiproduksjon. Aker Solutions har rundt 15 000 ansatte i mer enn 20 land.

Besøk akersolutions.com og følg oss på FacebookInstagramLinkedInTwitter og YouTube.

Denne pressemeldingen kan inneholde informasjon eller uttalelser om fremtiden og er underlagt vår disclaimer. Vennligst se https://akersolutions.com