Byggestart for gigantprosjektene Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris

I dag startet byggingen av de neste store utbyggingsprosjektene på norsk sokkel, Yggdrasil og Valhall. Milepælen ble markert ved at de første stålplatene til Hugin A og Valhall PWP ble kuttet på Aker Solutions på Stord.

– Disse prosjektene gir høy verdiskapning og omfattende ringvirkninger på tvers av hele industrien. Hos Aker Solutions alene, rekrutterer vi over 2000 nye medarbeider i Norge. I tillegg tar vi inn 100 nye lærlinger hvert eneste år fremover, sier Sturla Magnus, konserndirektør New Build i Aker Solutions. 
 
Aker Solutions og alliansepartnere signerte 16. desember 2022 kontrakter med Aker BP med en samlet verdi for Aker Solutions på nærmere 50 milliarder kroner, hvilket var selskapets høyeste ordreinngang i et kvartal noen gang.  
 
En stor del av arbeidsomfanget er fire nye offshore-plattformer inkludert stålunderstell, hvorav de to største – Hugin A og Valhall PWP – skal sammenstilles og leveres fra Aker Solutions verft på Stord. Arbeidet gjøres sammen med Aker BP, Siemens Energy og ABB i alliansene for bunnfaste innretninger. Når de første stålplatene til Hugin A og Valhall PWP i dag ble kuttet, markerer det en stor milepæl i disse gigantiske prosjektene. Aker BPs prosjektleder for Hugin A, Håkon Skofteland, og prosjektdirektør for Valhall PWP-Fenris, Rannveig Storebø, fikk æren av å trykke på startknappen, under trygg instruksjon fra Aker Solutions-lærlingene Denise Åkerøy og Tor Litlabø. 
 
– Dagen i dag er viktig, ikke bare for Aker BP, Aker Solutions, lisens- og samarbeidspartnere, men for hele leverandørindustrien. Etter flere år med engineering og prosjektering, går vi nå inn i byggefasen. Disse prosjektene vil involvere flere hundre underleverandører og gi store ringvirkninger i form av inntekter og arbeidsplasser i lokalsamfunn i store deler av Norge, sier Magnus.  
 
Hugin A er en del av Yggdrasil-utbyggingen og består av en 28.000 tonns produksjonsplattform, i tillegg til et 20.500 tonns stålunderstell som skal leveres fra Aker Solutions verft i Verdal. I tillegg til Stord og Verdal, skal også Aker Solutions verft i Egersund og Sandnessjøen bygge moduler, mens Leirvik AS skal levere boligkvarteret. Hugin A vil bli det største plattformdekket som noen gang er sammenstilt inne på verftsområdet på Stord.  
 
Valhall PWP er en 15.500 tonns produksjonsplattform til Valhall-feltet og skal sammenstilles på Stord. Det 9.500 tonns tunge stålunderstellet skal leveres fra Verdal. I tillegg skal Sandnessjøen, Worley Rosenberg og Nymo i Arendal bidra i byggearbeidet.  
 
Feltutbyggingene inkluderer også de to ubemannede plattformene Hugin B og Fenris, som skal bygges i sin helhet i Verdal, mens Aibel skal bygge plattformdekket til Munin.  
 
Aker Solutions har også betydelig subsea- og offshore modifikasjonsleveranser til Yggdrasil og Valhall PWP-Fenris. 
 
Prosjektene gir aktivitet og inntekter som er avgjørende for å kunne videreutvikle industrien i årene fremover. Majoriteten av Aker Solutions rundt 9.000 ansatte på selskapets 14 lokasjoner i Norge vil jobbe med gjennomføring av disse og andre prosjekter som har kommet som et resultat av aktivitetspakken som Stortinget vedtok i 2020.  
 
– I overgangen til en industrifremtid med større innslag av fornybare energiprosjekter, bidrar disse store prosjektene til at Aker Solutions kan planlegge langsiktig. Gjennom en rekke oppgraderinger av våre verft og fasiliteter, omfattende kompetansebyggende tiltak og betydelige investeringer i digitalisering, robotisering og annen teknologi, øker vi vår effektivitet for gjennomføring av disse prosjektene, og styrker vår konkurransekraft. Dette vil også gi oss et solid utgangspunkt når vi etter hvert øker aktiviteten inn mot markeder for fornybar energi, sier Magnus.  
 
Inkludert ringvirkninger til leverandører og samfunnene rundt, bidrar Aker Solutions’ aktiviteter med mange tusen jobber. Prosjektene Aker Solutions har vunnet som resultat av aktivitetspakken, gjør det mulig å rekruttere over 2000 nye medarbeider i Norge, i tillegg til at det skaper rom for 100 nye lærlingeposisjoner hvert eneste år fremover.